Podejmowanie decyzji w oparciu o intuicję jest rzadko skuteczne. Obecnie mamy do dyspozycji narzędzia, metodologie i strategie, które pozwalają nam zwiększyć efektywność działań i osiągnąć pożądany cel. Jedynie odpowiednie mierzenie efektywności i poprawna interpretacja ich wyników mogą nam zagwarantować dokonanie pozytywnych zmian. W jaki sposób możemy sprawdzić, czy nasz serwis internetowy odnosi sukces, czy potrzebne są zmiany? Rozwiązaniem są dobrze dobrane i wdrożone KPI.

Key Performance Indicators (KPI) to kluczowe wskaźniki wpływające na ocenę funkcjonowania strony www. Zmiany wartości wskaźników efektywności wskazują na stopień realizacji zamierzonych celów biznesowych oraz kierunek, w którym należy zmierzać, aby je osiągnąć.

Jaki jest cel strategiczny istnienia strony internetowej? – Takie pytanie musimy sobie zadać, rozpoczynając opracowywanie KPI. Zyski z prowadzenia sklepu internetowego czy zwyczajna chęć podzielenia się opinią na temat ostatnio przeczytanej książki na blogu – cele mogą być różne, jednak każda ze stron ma swoje przeznaczenie. Bez odpowiedzi na pytanie, dlaczego stworzyliśmy serwis WWW i co chcemy przez to osiągnąć, nie mamy możliwości zweryfikowania jej efektywności.

Posiadając już cel strategiczny, musimy sprecyzować cele operacyjne – szczegółowe działania, które doprowadzą nas w dłuższym okresie czasu do głównego celu.  Ważne jest, aby nasze cele były zgodne z zasadą SMART, czyli konkretne (simple), mierzalne (measurable), osiągalne (achievable), istotne (relevant) oraz określone czasowo (timely defined). Każdy cel operacyjny powinien mieć przypisaną metrykę – wartość, która określa nasze KPI. Ta wartość liczbowa będzie określać np. powodzenie kampanii e-marketingowej oraz czy poziom zwrotu z inwestycji marketingowej jest odpowiedni. Na przykład „Zwiększenie liczby nowych klientów o 30%” może być naszym celem operacyjnym jeżeli chcemy zwiększyć sprzedaż o 15%.

Po opracowaniu celu strategicznego wraz z celami operacyjnymi, możemy rozpocząć ustalanie kluczowych wskaźników efektywności. Dobrze przygotowane KPI powinny w zwięzły sposób przekazywać możliwie jak najwięcej informacji.

Kolejnym krokiem w kierunku realizacji naszego celu jest wybór odpowiednich narzędzi do zbierania danych i ich poprawna konfiguracja. Następnie powinna się odbyć analiza zgromadzonych informacji i badanie efektów prowadzonego projektu.  Chcąc się dowiedzieć, ile osób przeczytało nasz komunikat lub jaki jest współczynnik odrzuceń, wybieramy narzędzia ilościowe zbierające dane statystyczne. W Polsce najbardziej popularnym narzędziem tego typu jest Google Analytics, ze względu na łatwości instalacji i darmowy dostęp. Drugim typem informacji potrzebnych w analityce internetowej są dane jakościowe, które informują nas, dlaczego użytkownik podjął konkretną akcję. Dane tego typu możemy zbierać poprzez audyty, testy wieloczynnikowe oraz ankiety. Na rynku istnieje bardzo dużo darmowych narzędzi, zarówno polskich, jak i zagranicznych,  pomagających zrozumieć działania użytkowników.

Następnie powinna się odbyć analiza zgromadzonych informacji i badanie efektów prowadzonego projektu. Dzięki obserwacjom wyników możemy wprowadzać zmiany w naszym serwisie lub strategii komunikacji. Wraz z upływem czasu, kluczowe wskaźniki wydajności mogą się zmieniać. Na podstawie obserwacji metryki powinny być poddawane zmianom, a wskaźniki, które stają się nieistotne – modyfikowane.

Praca z KPI wymaga więcej niż powierzchownego spojrzenia na otrzymane wyniki, dlatego coraz częściej właściciele serwisów WWW decydują się na skorzystanie z usług doradczych wyspecjalizowanych agencji. Rzetelne i systematyczne analizy pozwalają nie tylko skutecznie zaplanować działania marketingowe, ale także zweryfikować ich efekty dotychczas realizowanych działań i przeznaczyć budżet na te z nich, które przynoszą zyski.

Opisany proces wdrożenia KPI może wydawać się szybki i bezproblemowy. Jednak wiele firm zastanawia się, dlaczego pomimo stosowania wskaźników efektywności ich serwis internetowy nie odnosi sukcesów – nie zdają sobie sprawy, że samo zebranie danych i umieszczenie ich w raporcie jest niewystarczające. Wprowadzenie pozytywnych zmian i osiągnięcie pożądanego celu wiąże się z szeregiem dodatkowych prac, które wymagają odpowiedniej wiedzy i konsekwencji.

Skomentuj
komentarzy

Dodaj komentarz