2014.02.16 x

W grudniu zaczęła obowiązywać nowa ustawa o prawach konsumenta, która reguluje także funkcjonowanie sklepów internetowych. Ich właściciele mieli pół roku na wprowadzenie stosownych zmian, jednak mimo to do tej pory nie wszyscy zdążyli. Jakie obowiązki nowe regulacje nałożyły na właścicieli e-sklepów? Jakie są nowe prawa kupujących w sieci?

Nowa ustawa o prawach konsumenta ma za zadanie dostosować polskie przepisy do wymogów dyrektywy unijnej dotyczącej praw konsumentów. Zapisy odnoszące się do właścicieli sklepów internetowych nakładają na nich nowe obowiązki oraz regulują m.in. nowe zasady dokonywania transakcji oraz zwrotów.

Co się zmienia przy składaniu zamówienia?

Przedsiębiorca musi poinformować klienta w jasny i zrozumiały sposób o łącznej cenie towaru najpóźniej tuż przed złożeniem zamówienia. Podana cena musi uwzględniać wszystkie opłaty, czyli np. podatki oraz koszt dostawy. Jeśli nie da się określić wszystkich kosztów, przedsiębiorca musi przekazać kupującemu informację o obowiązku ich uiszczenia oraz o sposobie, w jaki zostaną naliczone. Przydatną funkcjonalnością okazuje się tu moduł kosztów transportu, który pozwala obliczyć koszt tej usługi w przypadku przedmiotów wielkogabarytowych.

Przedsiębiorca musi poinformować klienta także o:

 • sposobie i terminie zapłaty;
 • sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę, czyli np. dostarczenia zamówienia do określonego miejsca;
 • prawie odstąpienia od umowy lub jego braku oraz wzorze odpowiedniego formularza;
 • stosowanej procedurze rozpatrywania reklamacji;
 • kosztach zwrotu towarów, które ponosi konsument w przypadku odstąpienia od umowy;
 • obowiązku dostarczenia rzeczy bez wad;
 • istnieniu i treści gwarancji;
 • danych firmy, w tym m.in. adresie przedsiębiorstwa, adresie e-mail, numerach telefonu lub faksu, pod którymi konsument może się skontaktować z przedsiębiorcą, a także adresie, na który można składać reklamacje (jeśli jest inny niż adres firmy).

Zmiany w serwisach internetowych

Nowe regulacje dotyczą umów zawartych od 25 grudnia 2014 roku. A zatem właściciele sklepów internetowych działających jeszcze w grudniu muszą stosować dwa regulaminy: stary, obowiązujący dla transakcji zawartych przed 25 grudnia, oraz nowy. Oba regulaminy muszą być udostępnione w formie elektronicznej, tak aby klienci mieli do nich łatwy dostęp. Właściciele sklepów internetowych powinni też wysyłać klientom nowy regulamin wraz z potwierdzeniem dokonania zakupu.

Najpóźniej na początku składania zamówienia e-sklepy muszą też poinformować klientów o ograniczeniach w sposobie dostarczania produktów oraz akceptowanych formach płatności.

Dobrym rozwiązaniem jest dodanie do procesu transakcyjnego strony z podsumowaniem zamówienia oraz innymi wymaganymi informacjami tuż przed dokonaniem zakupu.

Kolejną istotną kwestią jest świadomość klienta o obowiązku zapłaty. Dlatego zaleca się, aby przycisk służący do składania zamówienia był oznaczony formułą „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innym równoważnym stwierdzeniem. Na szczęście właściciele sklepów nie muszą ograniczać się do tej jednej, długiej i nieco nienaturalnej nazwy. Według bloga Prokonsumencki.pl akceptowalne są też inne formuły:

 • „potwierdź zakup”,
 • „kup teraz”,
 • „zapłać teraz”.

Jeszcze inną możliwość zastosował serwis Ceneo.pl. Użytkownicy mogą dokonać w nim zakupów poprzez kliknięcie przycisku „kupuję i płacę”, pod którym dodatkowo jest umieszczona informacja „kliknięcie oznacza złożenie zamówienia i obowiązek zapłaty”.

Zwroty

Nowa ustawa przyznaje konsumentom większe prawa także w tej kwestii. Klienci sklepów internetowych mogą w ciągu 14 dni od momentu otrzymania towaru odstąpić od umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia, bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów. W ciągu kolejnych 14 dni konsument ma zwrócić towar do sklepu, a przedsiębiorca zwrócić klientowi wszystkie dokonane płatności, w tym koszty najtańszej oferowanej przez sklep formy dostawy.

Należy też pamiętać, że klient musi być poinformowany o konieczności poniesienia kosztów zwrotu zakupionego towaru. W przeciwnym razie to przedsiębiorca będzie zobowiązany do uiszczenia tej opłaty. Przed zawarciem transakcji przedsiębiorca musi także powiadomić klienta o prawie odstąpienia od umowy. Jak już wspomnieliśmy, wynosi ono 14 dni. Jednak w przypadku nieprzekazania tej informacji klientowi, termin zostanie wydłużony aż o 12 miesięcy.

Mimo że przepisy nowej ustawy o prawach konsumenta obowiązują od miesiąca, niektóre sklepy wciąż nie wprowadziły koniecznych zmian. Robiąc zakupy w sieci możemy zauważyć przyciski potwierdzające zamówienie bez informacji o obowiązku zapłaty, a także brak aktualnych regulaminów. Przedsiębiorcy powinni pamiętać o jeszcze jednej istotnej kwestii: niedostosowanie się do zapisów nowej ustawy ma być karane. Niewątpliwie nowa ustawa nakłada na przedsiębiorców dodatkowe obowiązki, ale można się spodziewać, że dzięki jej założeniom wzrośnie poczucie bezpieczeństwa u kupujących. To z kolei sprawi, że klienci e-sklepów będą chętniej dokonywać w nich zakupów, a zatem wzrosną zyski przedsiębiorców.

Skomentuj
komentarzy

Dodaj komentarz