5.metody segmentacji

Marketing relacyjny to obecnie jedna z bardziej popularnych form aktywności prosprzedażowych. Na dojrzałych rynkach, na których konkurujące ze sobą podmioty oferują produkty zbliżone cenowo i jakościowo, utrzymywanie poprawnych relacji z klientami może stanowić źródło przewagi konkurencyjnej. Warto jednak odpowiedzieć sobie na pytania czy opłacalne jest dbanie o relacje ze wszystkimi klientami, czy też bardziej ekonomicznie jest troszczenie się tylko o pewne ich grupy?

Skomentuj